Μαχόμενος ΑνθρωπισμόςΜαχόμενος Ανθρωπισμός

Ο Μαχόμενος Ανθρωπισμός δεν βασίζεται σε κάποια  ιδεολογία ή φιλοσοφική  σχολή, αλλά  αποσκοπεί στο να δώσει μια άλλη προοπτική  στους ανθρώπους και την κοινωνία, μια άλλη πρόταση για την καθημερινή ζωή και πρακτική.

Βασικές Αρχές:


Ο άνθρωπος για τον Μαχόμενο Ανθρωπισμό αντιμετωπίζεται ως προσωπικότητα και όχι ως άτομο. Η οπτική αυτή προϋποθέτει ότι  αντικαθίσταται  το ατομικό  συμφέρον προς όφελος του συλλογικού.  

Ο σεβασμός του ανθρώπου ως προσωπικότητα και της κοινωνίας ως σύνολο προσωπικοτήτων και όχι  η εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων  , είτε σε τοπικό είτε σε υπερτοπικό επίπεδο είναι ο κύριος άξονας πάνω στον όποιο έχει τα θεμέλια του.

Επομένως δεν είναι υπάρχει καμία σχέση του Μ.Α. με φαινόμενα ρατσισμού, βίας, θρησκοληψίας  και ιδεοληψίας που καταπιέζουν τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η σχέση με κάθε μορφή εξουσίας ή ηγεσίας δεν νοείτε έξω από τα περιθώρια των συλλογικών αποφάσεων, και η αντίσταση του απέναντι σε φαινόμενα κατάχρησης θεωρείται αυτονόητη.

Για τον Μ.Α. δεν νοείται προσωπικότητα αποκομμένη από  την φύση .

Η σφαιρική ανθρωποκεντρική παιδεία αποτελούν κύρια και συνεχές αιτήματα.

Ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο ανήκουν στις  αρχές που  στηρίζει.

Η έννοιες του έθνους και της εθνικής κυριαρχίας με την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν στην καταπίεση άλλων εθνών ή  μειονοτήτων, είναι πλήρως αποδεκτές.

Για τον Μ.Α. η κοινωνία δεν είναι λειτουργία της οικονομίας, αλλά η οικονομία είναι λειτουργία της κοινωνίας.

Η στήριξη της δικαιοσύνης και της αποδοχής των νόμων δεν συνεπάγεται τυφλή υποταγή σε αυτούς.

Ο διάλογος και δημοκρατικές διαδικασίες αποτελούν τον μόνο μέσο άσκησης πολιτικής.

Είναι καθήκον οποιοδήποτε ασπάζεται τις παραπάνω αρχές να στέκεται αντίθετος με οτιδήποτε οδηγεί προσωπικότητες και κοινωνίες στην ισοπέδωση. Ο/Η Μαχόμενος /η Ανθρωπιστής/στρια  δεν είναι παθητικός και ανενεργός, αντίθετα συμμετάσχει και ενεργεί. 


  Πρακτικά θέματα

Το βασικό ερώτημα που τίθεται πολλές φορές στους ανθρώπους που αποδέχονται τον Μ.Α. είναι τι ιδεολογία ή θρησκεία πιστεύουν.  Η απάντηση είναι ότι μπορούν να πιστεύουν οτιδήποτε και να πράττουν ελεύθερα αν τηρούν τις παραπάνω αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: