Σχετικά με το Blog


Σχετικά με το Blog.
Αφορά την δημοσίευση δικών μου άρθρων ή συνεργατών. Στόχος μου είναι , να δούμε κάποια πράγματα από τη πλευρά του πολίτη, υπό το πρίσμα της κοινής λογικής. Ανοικτό σε παρατηρήσεις και σχόλια όπως και σε προτάσεις.
Σταμάτης Στεφανάκος.