Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Αλληλέγγυα Σχολεία: Ένας άλλος δρόμος για την κοινωνία


Η παιδεία είναι η βάση για να αναπτυχθεί η κοινωνία μας σήμερα και αύριο. Υπάρχει προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, τόσο για την κατεύθυνση που έχει όσο και για το πώς θα  διαμορφωθεί.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει προβληματισμός και  τίθενται ερωτήματα όπως:

Το εκπαιδευτικό σύστημα  λειτουργεί σωστά; Είναι το μοντέλο εκπαίδευσης λειτουργικό ώστε να βοηθά στην ανάπτυξη των πολιτών, του πολιτισμού και της δημοκρατίας; Ή μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε αν  μέσω του σχολείου όπως το ξέρουμε αναπαράγεται απλά ένα  ήδη υπάρχων κοινωνικό μοντέλο που παγιδεύει χωρίς να αφήνει περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης.


Στην εκπομπή του «Περπατάμε Μαζί» ο Χρήστος Κορολής αναπτύσσει πως λειτουργούν τα αλληλέγγυα σχολεία και μας παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το πώς μπορεί  να δημιουργηθεί, ένα νέου τύπου σχολείου το όποιο  να διαμορφώνεται δυναμικά με την ισότιμη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.

Το παράδειγμα της "Μεσοποταμίας" και τι έχει αποκομίσει από την λειτουργία του.

Εξετάζεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ των αλληλέγγυου σχολείου και της τυπικής εκπαίδευσης μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων και προτάσεων, με σκοπό να ανοίξει η συζήτηση για μια εντελώς νέου τύπου εκπαιδευτικής και μορφωτικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: